Category Environment

Green Fingers - Chiến dịch bảo vệ môi trường

TARGET : 1,500.00 ETH RAISED : 0.00 ETH

Green Fingers Việt Nam đại diện cho những nỗ lực của một thế hệ trẻ Việt Nam có trách nhiệm nhằm khắc phục những thách thức xã hội một cách sáng tạo và hiệu quả.

Read More Donate

Eco-friendly cups

TARGET : 3.00 ETH RAISED : 3.00 ETH

eco-friendly marterial to reduce plastic waste and save money

Read More Donate

Cater Fund

TARGET : 5.00 ETH RAISED : 0.00 ETH

Qui sommes-nous ?

Read More Donate